การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้าง และผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา

       ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 

  • วันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2566
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

       รายละเอียดเพิ่มแติม

 

 

Huamak Campus

De Montfort Hall (D building),
1st floor, OHRM room

592/3 Soi Ramkhamhaeng 24, Ramkhamhaeng Rd.,
Huamak, Bangkapi, Bangkok, 10240, Thailand

Tel. (66) 0-2300-4543-62

Suvarnabhumi Campus

St. Michael’s Hall (SM building),
1st floor, SM107 room

88 Moo 8 Bangna-Trad KM.26, Bangsaothong,
Bangsaothong, Samuthprakarn, 10570, Thailand

Tel. (66) 0-2723-2222

AU WEBSITE